Description

Wij zijn een erkend ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor vernietiging of recyclage: Licensie voor operaties in Vlaanderen, Wallonië en Brussel Solvent verzameling met onze eigen vacuüm truck (DMC) Ophaling van slib, afvalwater, pasta en vaste afvalstoffen voor hergebruik effluenten, alle gevaarlijke afvalstoffen die worden genoemd in de EURAL-code lijst Het managen van de flow van A tot Z. Customer service-en milieu-advies. Extern ADR veiligheidsadviseur Matco biedt een complete en betrouwbare oplossing voor gevaarlijk (chemisch) afval. Complete betekent dat Matco zal oplossen "alle" gevaarlijke afvalstoffen oplossingen voor de klant: Zelfs kleine hoeveelheden Alle producten, en niet een selectie van producten Onze diensten: Het vinden van een geschikte oplossing voor vernietiging Het regelen van het vervoer Analyse van afvalstof Ervoor zorgen dat alle voorschriften volledig worden nageleefd (ADR + OVAM) Het bieden van een volledige audit trail van alle producten H

OTHER PRODUCTS FROM THIS COMPANY

View all the products offered by this company

Need more information from the seller?

Share on: