Description

Płyty i arkusze elastyczne znajdują zastosowanie jako podkłady i wykładziny amortyzujące, materiał do wycinania uszczelnień płaskich wycinarką laserową i wodną. Płyty standardowe produkowane są o wymiarach 316x360 mm, 200x400mm z silikonów oraz mieszanek gumowych. Maksymalny wymiar płyt 1,200x10,000 mm.

Need more information from the seller?

Share on: