VOSSE SP. Z O.O. - steel parts & components, steel structures, devices & final construction products

Poland

Factory icon Manufacturer/ Producer

VOSSE SP. Z O.O.
Web icon
Components for automated production lines

Components for automated production lines

Latest project ・ 13 Feb 2023 read more Open In New icon

Components for automated production lines? It's not a problem for us! Another such order has recently left our production plant to go to our German client.

Komponenty dla zautomatyzowanych linii produkcyjnych

Komponenty dla zautomatyzowanych linii produkcyjnych

Latest project ・ 13 Feb 2023 read more Open In New icon

Komponenty dla zautomatyzowanych linii produkcyjnych? Dla nas to nie problem! Kolejne takie zlecenie niedawno opuściło nasz zakład produkcyjny by trafić do naszego niemieckiego klienta.

Recycling machine bodies

Recycling machine bodies

Latest project ・ 3 Feb 2023 read more Open In New icon

Another eco-project is behind us! This time, we have produced a series of plastic recycling machine bodies. Everything went to our client from Belgium.

elements of systems for fluid mechanics engineering

elements of systems for fluid mechanics engineering

Latest project ・ 2 Feb 2023 read more Open In New icon

Such projects are just leaving our production plant. This is an order for our German client in the field of mechanical and industrial engineering. The frames visible in the photos are elements of specialized systems for mixing, dispersing and wetting powders for fluid mechanics engineering. We made every effort to ensure that the order was buttoned up to the proverbial last button. Are the effects visible to the naked eye? If you are interested in cooperation with us, please contact us: e-mail: biuro@vosse.com, tel. 533 150 100.

Pillar crane

Pillar crane

Product launch ・ 8 Dec 2022 read more Open In New icon

here it is! Our product - pillar crane. At our first client, he operates two positions: a CNC milling machine and a conventional milling machine. Here are its most important parameters: - arm length: 7m, - lifting capacity: 500 kg, - lifting height: 3.5 m, - the crane is made of high-quality structural steel, based on components from renowned companies such as: DEMAG, Yale, Schneider Electric - can be used to support several assembly stations, thanks to which it facilitates the production process, -the device effectively supports overhead cranes in production plants, relieving it of the load capacity of less demanding structures. We invite you to contact our customer service office, which will answer all your questions and present an offer for the production of a pole crane tailored to the individual needs of the customer. E-mail: mariusz.walkusz@vosse.com, phone: 855 200 218

Żuraw słupowy VOSSE

Żuraw słupowy VOSSE

Product launch ・ 8 Dec 2022 read more Open In New icon

Oto jest! Nasz produkt - żuraw słupowy. U naszego pierwszego klienta obsługuje dwa stanowiska: frezarkę CNC i konwencjonalną. Oto jego najważniejsze parametry: - długość ramienia: 7m, - udźwig: 500 kg, - wysokość podnoszenia: 3,5m, - żuraw wykonany z wysokiej jakości stali konstrukcyjnej, stworzony na podzespołach renomowanych firm takich jak: DEMAG, Yale, Schneider Electric - może służyć do obsługi kilku stanowisk monterskich, dzięki czemu ułatwia proces produkcyjny, -urządzenie skutecznie wspiera suwnice w zakładach produkcyjnych, zwalniając ją z udźwigu mniej wymagających konstrukcji. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta, które odpowie na wszystkie pytania i przedstawi ofertę produkcji żurawia słupowego dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta. E-mail: mariusz.walkusz@vosse.com, tel. 855 200 218

Offshore projects

Offshore projects

Latest project ・ 27 Oct 2022 read more Open In New icon

There are industries that do not hide secrets from us. We can certainly include the offshore sector among them. More projects for a company from this branch of the economy are behind us.

Projekty offshore

Projekty offshore

Latest project ・ 26 Oct 2022 read more Open In New icon

Są branże, które nie kryją przed nami tajemnic. Zaliczyć do nich możemy z pewnością sektor offshore. Za nami kolejne projekty dla firmy z tej gałęzi gospodarki.

Stangenkräne

Stangenkräne

Latest project ・ 10 Oct 2022 read more Open In New icon

Unser Projekt Säulenschwenkkran neigt sich langsam dem Ende zu. Die ersten beiden Sätze kamen aus der Lackiererei zu uns zurück. Nun warten sie auf die Montage der Elektrokomponenten und anschließend auf die Endmontage beim Kunden. Wir sind gespannt auf den finalen Effekt!

Pillar cranes

Pillar cranes

Latest project ・ 9 Oct 2022 read more Open In New icon

Our pillar jib crane project is slowly coming to an end. The first two sets came back to us from the paint shop. Now they are waiting for the assembly of electrical components and then the final assembly at the customer's site. We are looking forward to the final effect!

Domain icon Manufacturer/ Producer

VOSSE SP. Z O.O.

Kartuska 2

83-334 Miechucino - Poland

Contact